🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Dobrohošť

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
501549001 1