🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Baloň

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
501468001 1