🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kravany nad Dunajom

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
501212001 1