🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Iža

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
501174001 1
501174002 2