🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Svätý Peter

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
501115001 1
501115002 2
501115003 3