🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Dedina Mládeže

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
501107001 1