🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Veľká Dolina

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
500844001 1