🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Tesárske Mlyňany

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
500810001 1
500810002 2