🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Skýcov

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
500721001 1