🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Rišňovce

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
500704001 1
500704002 2