🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Mojmírovce

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
500577001 1 0 0
500577002 2 0 0
500577003 3 0 0