🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Malé Zálužie

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
500534001 1