🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Veľké Chyndice

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
500518001 1