🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Jedľové Kostoľany

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
500364001 1