🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vyšná Slaná

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
526347001 1