🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Dolná Mičiná

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
508543001 1